ADE Installationer fick förtroendet att utföra kanaltätningen
Stockholmshems flerfamiljshus vid Valla Torg byggdes på 1960-talet och nu renoveras husen med Skanska som totalentreprenör. HH:s Ventilation arbetar med omgörningen till en mer energieffektiv ventilation och ADE Installationer är underentreprenör med fokus på kanaltätning. I skrivande stund är den första fastigheten klar.

Murade ventilationskanaler som tätats med VentilFlex®
Det fanns stora läckage i de murade kanalerna vid Valla Torg. Efter relining med VentilFlex® är kanalerna som nya igen. VentilFlex® formar sig efter de befintliga ventilationskanalerna, som blivit fullständigt täta med bibehållen kanalarea.

Läs även artikeln i VVS-Forum >>