Relining av ventilationskanaler är lösningen på otäta ventilationskanaler 

Bostadsrättsföreningar, privata fastighetsägare och allmännyttan i Stockholm anlitar ADE SkorstensFolket bland annat vid:

 

  • OVK-anmärkningar / Underkänd OVK-besiktning
  • Dålig inomhusluft med lukter och föroreningar
  • Radonproblem / Förhöjda radonvärden
  • Hög energiförbrukning / Höga driftskostnader

ADE SkorstensFolket utför relining av ventilationskanalerna som en lösning på problemen. Våra kunder finns i Stockholm med omnejd.

Tätning av ventilationskanaler och imkanaler är en klok ekonomisk investering som ger ökad livskvalitet, bättre boendehälsa och en mer energismart fastighet. Många fastighetsägare investerar i värmeåtergivningssystem men glömmer de stora energiförlusterna i otäta kanalsystem. 

Omkring 80 % av alla flerbostadshus bedöms ha läckande ventilationskanaler (förstudie av WSP på uppdrag av BeBo, 2014).

Fastigheter byggda före 1990 är särskilt drabbade, och konsekvenserna är allvarliga. Otäta ventilationskanaler och imkanaler orsakar dålig luftkvalitet där lukter, föroreningar och radon sprids. Dessutom går pengar upp i rök när dyrbar energi sipprar ut ur fastighetens ventilationssystem.

Relining med FuranFlex® och VentilFlex® , två produkter från SkorstensFolket, är en lösning på problematiken.

Installationen är smidig för de boende som kan bo kvar som vanligt. Med FuranFlex och VentilFlex slipper man också håltagningar och andra ingrepp i fastigheten.

 

Relining med Furanflex och Ventilflex är en bra INVESTERING

FuranFlex och VentilFlex tar fram det bästa ur
FTX-systemet.

Effektivare funktion med FuranFlex och VentilFlex.

Minskade kostnader vid ventilation med frånluftsvärmepump.

Klicka på illustrationerna för att se dem i stort format!

Se filmen som visar hur ADE SkorstensFolket utför relining av ventilationskanaler!

Furanflex och Ventilflex installeras snabbt
AV ADE SKORSTENSFOLKET AB

Ventilations- och imkanalernas form spelar ingen roll. FuranFlex och VentilFlex utnyttjar hela kanalarean.

Relining av ventilationskanaler sätts igång på avtalad tid. Vardagen pågår som vanligt för den boende medan installatören arbetar snabbt och självständigt.

FuranFlex och VentilFlex installeras under en effektiv arbetsprocess av ADE SkorstensFolket. Ni får en komplett dokumentation över utfört arbete.

25 års garanti lämnas på både material och arbete. En trygghet för dig som beställare och ett tecken på tillförligheten hos FuranFlex och VentilFlex.

Slutresultatet blir en trevligare boendemiljö med fräschare luft, lägre radonvärden och mindre buller. Nöjda boende gör fastighetsägaren och bostadsrättsföreningen mer attraktiva.

Installation_furanflex

Med FuranFlex och VentilFlex höjs livskvalitén i flerbostadshus. Trivsammare för de boende och en bra affär för fastighetsägaren och bostadsrättsföreningen.

SÅ GÅR RELINING AV VENTILATIONSKANALER TILL

VentilFlex och FuranFlex ser ut som en brandslang vilken förs ner i det befintliga kanalsystemet.

En behörig installatör drar in slangen i lägenheten genom arbetshålet.

Vid installationen används en särskild ångmaskin som drivs med gas.

VentilFlex och FuranFlex ansluts till ångmaskinen och slangen formas med tryckluft.

Vattenånga gör att slangen härdas.

Kompositröret kapas av och man ser hur det format sig efter kanalen.

Installationen är färdig och plastfolien avlägsnas.

VentilFlex och FuranFlex har anslutits till köksfläkten. Utsuget av matos blir effektivt och hela fastigheten får bättre inomhusluft.

KUNDCASE & REFERENSPROJEKT

FuranFlex och VentilFlex har använts i många olika projekt, allt från ventilationstätning i allmännyttans flerfamiljshus till relining av ventilations- och imkanaler i kulturbyggnader som Stockholms Stadshus.

Nytt framgångsrikt projekt med relining

En 50 meter lång kanal har tätats av ADE SkorstensFolket på uppdrag av beställaren. För uppdraget användes VentilFlex® i dimension 500 mm.

Läs mer och se bilder från VentilFlex-projektet >

 

Valla Torg, EU-projektet GrowSmarter

Energianvändningen ska minska med 60 % och ADE Installationer / ADE SkorstensFolket fick förtroendet att genomföra kanaltätningen.

Så utfördes reliningen med VentilFlex >

 

Stockholms Stadshus

Relining av imkanalerna med FuranFlex®. Nu lagas Nobelmaten i ett brandsäkert och energisnålt kök med imkanaler som har 25 års garanti.

Konvaljegatan 1 och 3, Göteborg

Kanaltätning med FuranFlex® vid konvertering till FTX-system. Ventilations- och värmeentreprenaden sänkte fastighetens radonvärden från 300-700 Bq/m³ till 50-180 Bq/m³.

Svenska Teatern, Helsingfors

Relining av alla ventilationskanaler med FuranFlex®, totalt cirka 1 km.

New York, USA

VentilFlex® och FuranFlex® installeras i 34 länder över hela världen. Totalt har mer än 5 miljoner meter installerats.

VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA ADE SKORSTENSFOLKET

Ring eller skicka en offertförfrågan!

Vi bedömer er fastighet och återkommer med ett förslag på åtgärder och vad det skulle kosta.

Telefon: 070-092 08 78
E-post: info@adeskorstensfolket.se

 

Företagsuppgifter

Postadress

ADE SkorstensFolket AB
Box 1104
181 22 Lidingö

Besökadress

ADE SkorstensFolket AB
Pyrolavägen 3
181 60 Lidingö