Kostnadseffektiv relining av
alla ventilationskanaler
med VentilFlex

Med VentilFlex® uppnår vi maximal kvalitet till ett pressat pris

ADE SkorstensFolket är certifierade att täta alla typer av ventilationskanaler och imkanaler med kompositröret VentilFlex. Produkten kännetecknas av hög kvalitet i kombination med ett attraktivt pris och installationen är enkel utan håltagningar eller andra ingrepp i fastigheten. VentilFlex används till ventilationstätning i mer än 30 länder och efterfrågan i Sverige är stor. ADE SkorstensFolket utför uppdrag främst i Stockholm med omnejd.

Det finns två modeller, VentilFlex och VentilFlex RKV. VentilFlex har brandklassificering B-s1,d0. VentilFlex RKV har brandklassificering A2-s1,d0.

VentilFlex erbjuds vid kanaldimensioner upp till 1 000 mm. Vid relining av riktigt stora kanaler, med dimension över 1 000 mm, använder ADE SkorstensFolket FuranFlex.

Beskrivning VentilFlex

VentilFlex är anpassat och typgodkänt för relining av ventilations- och imkanaler och passar alla etablerade ventilationssystem, såväl FTX-system och ventilation med frånluftsvärmepumpar som mekanisk ventilation och självdrag. Kompositmaterialet i VentilFlex är lätt, starkt och har utmärkt isolerförmåga.

VentilFlex installeras i de befintliga ventilationskanalerna oavsett material i omslutningsväggarna. Produkten lämpar sig även för relining av kanaler i eternit och medför att ingen sanering behöver göras. Med VentilFlex slipper man håltagningar och andra ingrepp i fastigheten.

Vid installationen formas VentilFlex med tryckluft för att sedan härdas med vattenånga. Resultatet blir en tät och slät kanal, helt utan skarvar. VentilFlex anpassar sig till kanalen så att hela kanalarean används.

Typgodkännanden

VentilFlex och VentilFlex RKV är typgodkända av Kiwa Sverige. VentilFlex är också bedömt av SundaHus, som givit kompositröret högsta bedömningsklass, A. Vidare är VentilFlex registrerat i BASTA-registret. BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att produkten klarar BASTA-kriterierna avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper. Se www.bastaonline.se

Dessutom rekommenderas VentilFlex av Byggvarubedömningen. Kontakta oss så skickar vi den senaste kompletta bedömningen. Se en sammanfattning av Byggvarubedömningens utlåtande (2018-03-19) >

VentilFlex och VentilFlex RKV är brandbeständiga och uppfyller höga krav enligt nedan.

VentilFlex

TG 1217, täthetsklass D enligt SS EN 12237, brandklassificering B-s1,d0. För murade imkanaler och ventilationskanaler med tjocklek ≥110 mm: Klass EI 15 för brandgaser i den renoverade kanalen. Värmehärdighet: 450 °C

VentilFlex RKV

TG 1216, täthetsklass D enligt SS EN 12237, brandklassificering A2-s1,d0. För murade imkanaler och ventilationskanaler med tjocklek ≥110 mm: Klass EI 60 för brandgaser i den renoverade kanalen. Värmehärdighet: 1000 °C

Se aktuella dokument och certifikat för VentilFlex® och VentilFlex® RKV >

Garanti

ADE SkorstensFolket lämnar upp till 25 års garanti på VentilFlex och VentilFlex RKV. Garantin gäller både material och arbete.

25 års garanti

Egenskaper

Möjlig maximal sidodragning 90 °
Inre skrovlighet <0,35 mm
Värmeledningsförmåga 0,4 W/mK
Godstjocklek ≈ 3,0 mm
Draghållfasthet 150 N/mm²
Täthetsklass D
Material Komposit
Kylkapacitet -50 °C
Densitet 1700 kg/m³
Diameter 80 - 1000 mm
Värmeutvidgningskoefficient 24,10-6 m/m. K
Brandteknisk klass EI 15, EI 60
Brandklassificering A2-s1,d0, B-s1,d0
Längd 3 - 80 m
Korrosionsklass 3 - 12 pH
Värmehärdighet 450, 1000 °C

Se filmen som visar hur vi gör ventilationskanaler täta med VentilFlex® och FuranFlex®

VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA ADE SKORSTENSFOLKET

Ring eller skicka en offertförfrågan!

Vi bedömer er fastighet och återkommer med ett förslag på åtgärder och vad det skulle kosta.

Telefon: 070-092 08 78
E-post: info@adeskorstensfolket.se

 

Företagsuppgifter

Postadress

ADE SkorstensFolket AB
Box 1104
181 22 Lidingö

Besökadress

ADE SkorstensFolket AB
Pyrolavägen 3
181 60 Lidingö