Kostnadseffektiv relining av
alla ventilationskanaler
med VentilFlex®

Med VentilFlex® uppnår vi maximal kvalitet till ett pressat pris

ADE SkorstensFolket är certifierade att täta alla typer av ventilationskanaler och imkanaler med kompositröret VentilFlex®. Produkten kännetecknas av hög kvalitet i kombination med ett attraktivt pris. Installationen är enkel utan håltagningar eller andra ingrepp i fastigheten. VentilFlex® installeras i mer än 30 länder och efterfrågan i Sverige är stor. ADE SkorstensFolket utför installationsuppdrag främst i Stockholm med omnejd.

Det finns två modeller, VentilFlex® och VentilFlex® RKV. VentilFlex® har brandklassificering B-s1,d0. VentilFlex® RKV har brandklassificering A2-s1,d0.

VentilFlex® erbjuds vid kanaldimensioner upp till 1 000 mm. Vid riktigt stora kanaler, med dimension över 1 000 mm, använder ADE SkorstensFolket FuranFlex®.

Beskrivning VentilFlex®

VentilFlex® är anpassat och typgodkänt för relining av ventilations- och imkanaler och passar alla etablerade ventilationssystem, såväl FTX-system och ventilation med frånluftsvärmepumpar som mekanisk ventilation och självdrag. Kompositmaterialet i VentilFlex® är lätt, starkt och har utmärkt isolerförmåga.

VentilFlex® installeras i de befintliga ventilationskanalerna oavsett material i omslutningsväggarna. Produkten lämpar sig även för relining av kanaler i eternit och medför att ingen sanering behöver göras. Med VentilFlex® slipper man håltagningar och andra ingrepp i fastigheten.

Vid installationen formas VentilFlex® med tryckluft för att sedan härdas med vattenånga. Resultatet blir en tät och slät kanal, helt utan skarvar. VentilFlex® anpassar sig till kanalen så att hela kanalarean används.

Typgodkännanden

VentilFlex® och VentilFlex® RKV är typgodkända av Kiwa Sverige. 

VentilFlex® är också bedömt av SundaHus, som givit kompositröret högsta bedömningsklass, A. Vidare är VentilFlex® registrerat i BASTA-registret. BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att produkten klarar BASTA-kriterierna avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper. Se www.bastaonline.se

Dessutom rekommenderas VentilFlex® av Byggvarubedömningen. Kontakta oss så skickar vi den senaste kompletta bedömningen. Se en sammanfattning av Byggvarubedömningens senaste utlåtande (2018-03-19) >

VentilFlex® och VentilFlex® RKV är brandbeständiga och uppfyller höga krav enligt nedan.

VentilFlex®

TG 1217, täthetsklass D enligt SS EN 12237, brandklassificering B-s1,d0. För murade imkanaler och ventilationskanaler med tjocklek ≥110 mm: Klass EI 15 för brandgaser i den renoverade kanalen. Värmehärdighet: 450 °CVentilFlex® RKV

TG 1216, täthetsklass D enligt SS EN 12237, brandklassificering A2-s1,d0. För murade imkanaler och ventilationskanaler med tjocklek ≥110 mm: Klass EI 60 för brandgaser i den renoverade kanalen. Värmehärdighet: 1000 °C

Se aktuella dokument och certifikat för VentilFlex® och VentilFlex® RKV >

Garanti

ADE SkorstensFolket lämnar upp till 25 års garanti på VentilFlex® och VentilFlex® RKV. Garantin gäller både material och arbete.

25 års garanti

Egenskaper

Möjlig maximal sidodragning90 °
Inre skrovlighet<0,35 mm
Värmeledningsförmåga0,4 W/mK
Godstjocklek≈ 3,0 mm
Draghållfasthet150 N/mm²
TäthetsklassD
MaterialKomposit
Kylkapacitet-50 °C
Densitet1700 kg/m³
Diameter80 - 1000 mm
Värmeutvidgningskoefficient24,10-6 m/m. K
Brandteknisk klassEI 15, EI 60
BrandklassificeringA2-s1,d0, B-s1,d0
Längd3 - 80 m
Korrosionsklass3 - 12 pH
Värmehärdighet450, 1000 °C

Se filmen som visar hur ADE SkorstensFolket installerar VentilFlex® och FuranFlex®

VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA OSS

Ring eller skicka en offertförfrågan!

Vi bedömer er fastighet och återkommer med ett förslag på åtgärder och vad det skulle kosta.

Telefon: 070-092 08 78
E-post: info@adeskorstensfolket.se

 

Företagsuppgifter

Postadress

ADE SkorstensFolket AB
Box 1104
181 22 Lidingö

Besökadress

ADE SkorstensFolket AB
Pyrolavägen 3
181 60 Lidingö