FuranFlex gör ventilationskanalerna helt täta

FuranFlex® är originalet för relining av ventilationskanaler 

ADE SkorstensFolket installerar FuranFlex i Stockholm med omnejd. FuranFlex är en lämplig lösning för alla typer av ventilationskanaler oavsett ventilationssystem och gör så att håltagningar och andra ingrepp i fastigheten kan undvikas. FuranFlex används vid riktigt stora kanaler som överstiger 1 000 mm. När kanaldimensionen är mindre än 1 000 mm rekommenderar vi VentilFlex.

Beskrivning FuranFlex

FuranFlex® är utvecklad och typgodkänd för tätning av ventilationskanaler, imkanaler och rökkanaler. Produkten lämpar sig för alla ventilationssystem på marknaden, såväl FTX och ventilation med frånluftsvärmepumpar som mekanisk ventilation och självdrag. FuranFlex består av ett kompositmaterial som är lätt, starkt och har utomordentlig isolerförmåga.

FuranFlex läggs i den befintliga kanalen och blåses upp så att produkten formar sig efter kanalen. Därefter härdas kompositmaterialet så att kanalformen behålls. FuranFlex bildar en ny innerkanal som är fullständigt tät och som har nästan identisk kanalarea med den befintliga kanalen. Produkten lämpar sig även för relining av ventilationskanaler i eternit och medför att ingen sanering behöver göras. En stor konkurrensfördel med produkten är att man undviker håltagningar och andra ingrepp i fastigheten.

Typgodkännanden

FuranFlex® är typgodkänd av Kiwa Sverige:

  • TG 0235, ventilations- och imkanaler. Uppfyller även SS EN 12237, täthetsklass D (ventilations- och imkanaler).
  • TG 0249, rökkanaler för olja-, gas-, spannmål- och fastbränsleeldning, ≤350 °C.

FuranFlex  är bedömd av SundaHus, som givit kompositröret högsta bedömningsklass, A. Vidare är FuranFlex registrerad i BASTA-registret. BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att produkten klarar BASTA-kriterierna avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper. Se www.bastaonline.se

Dessutom rekommenderas FuranFlex av Byggvarubedömningen. Kontakta oss så skickar vi den senaste kompletta bedömningen. Se en sammanfattning av Byggvarubedömningens utlåtande (2018-03-19) >

Se aktuella dokument och certifikat för FuranFlex® >

Används också till rökkanaler

FuranFlex används också vid tätning av skorstenar för gas, olja och spannmål. Högsta rökgastemperatur är ≤350 °C. FuranFlex finns också i ytterligare ett utförande, FuranFlex RWV, för rökkanaler vid fastbränsleeldning.

Garanti

ADE SkorstensFolket lämnar 25 års garanti på FuranFlex vid tätning av ventilations- och imkanaler. Vid installation i rökkanaler lämnas 10 års garanti. Garantierna gäller såväl arbete som material.

25 års garanti

Egenskaper

Rökgastemperatur, max 350 °C
Värmeutvidgningskoefficient 24,10-6 m/m. K.
Material Komposit
Brandklassificering B-s1,d0
Täthetsklass D
Draghållfasthet 150 N/mm²
Längd 3-80 m
Värmeledningsförmåga 0,4 W/mK
Kylkapacitet -50 °C
Inre skrovlighet <0,35 mm
Temperaturklass T350
Korrosionsklass V2
Godstjocklek ≈ 3 mm
Densitet 1700 kg/m³
Tryckklass N1/P1
Möjlig maximal sidodragning 90 °
Diameter 60-1200 mm

Se filmen som visar hur ADE SkorstensFolket utför relining av ventilationskanaler med FuranFlex och VentilFlex!

VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA ADE SKORSTENSFOLKET

Ring eller skicka en offertförfrågan!

Vi bedömer er fastighet och återkommer med ett förslag på åtgärder och vad det skulle kosta.

Telefon: 070-092 08 78
E-post: info@adeskorstensfolket.se

 

Företagsuppgifter

Postadress

ADE SkorstensFolket AB
Box 1104
181 22 Lidingö

Besökadress

ADE SkorstensFolket AB
Pyrolavägen 3
181 60 Lidingö