FuranFlex® gör ventilationskanalerna helt täta

FuranFlex® ÄR Originalet som installeras i mer än 30 länder

ADE SkorstensFolket installerar FuranFlex® i Stockholm med omnejd. FuranFlex® är en lämplig lösning för alla typer av ventilationskanaler oavsett ventilationssystem. Håltagningar och andra ingrepp i fastigheten kan undvikas. FuranFlex® används vid riktigt stora kanaler som överstiger 1 000 mm. När kanaldimensionen är mindre än 1 000 mm rekommenderar vi VentilFlex®.

Beskrivning FuranFlex®

FuranFlex® är utvecklad och typgodkänd för tätning av ventilationskanaler, imkanaler och rökkanaler. Produkten lämpar sig för alla ventilationssystem på marknaden, såväl FTX och ventilation med frånluftsvärmepumpar som mekanisk ventilation och självdrag. FuranFlex® består av ett kompositmaterial som är lätt, starkt och har utomordentlig isolerförmåga.

FuranFlex® läggs i den befintliga kanalen och blåses upp så att produkten formar sig efter kanalen. Därefter härdas kompositmaterialet så att kanalformen behålls. FuranFlex® bildar en ny innerkanal som är fullständigt tät och som har nästan identisk kanalarea med den befintliga kanalen. Produkten lämpar sig även för relining av ventilationskanaler i eternit och medför att ingen sanering behöver göras. En stor konkurrensfördel med produkten är att man undviker håltagningar och andra ingrepp i fastigheten.Typgodkännanden

FuranFlex® är typgodkänd av Kiwa Sverige:

  • TG 0235, ventilations- och imkanaler. Uppfyller även SS EN 12237, täthetsklass D (ventilations- och imkanaler).
  • TG 0249, rökkanaler för olja-, gas-, spannmål- och fastbränsleeldning, ≤350 °C.

FuranFlex®  är bedömd av SundaHus, som givit kompositröret högsta bedömningsklass, A. Vidare är FuranFlex® registrerad i BASTA-registret. BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att produkten klarar BASTA-kriterierna avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper. Se www.bastaonline.se

Dessutom rekommenderas FuranFlex® av Byggvarubedömningen. Kontakta oss så skickar vi den senaste kompletta bedömningen. Se en sammanfattning av Byggvarubedömningens senaste utlåtande (2018-03-19) >

Se aktuella dokument och certifikat för FuranFlex® >Används också till rökkanaler

FuranFlex® används också vid tätning av skorstenar för gas, olja och spannmål. Högsta rökgastemperatur är ≤350 °C. FuranFlex® finns också i ytterligare ett utförande, FuranFlex® RWV, för rökkanaler vid fastbränsleeldning.Garanti

ADE SkorstensFolket lämnar 25 års garanti på FuranFlex® vid tätning av ventilations- och imkanaler. Vid installation i rökkanaler lämnas 10 års garanti. Garantierna gäller såväl arbete som material.

25 års garanti

Egenskaper

Rökgastemperatur, max350 °C
Värmeutvidgningskoefficient24,10-6 m/m. K.
MaterialKomposit
BrandklassificeringB-s1,d0
TäthetsklassD
Draghållfasthet150 N/mm²
Längd3-80 m
Värmeledningsförmåga0,4 W/mK
Kylkapacitet-50 °C
Inre skrovlighet<0,35 mm
TemperaturklassT350
KorrosionsklassV2
Godstjocklek≈ 3 mm
Densitet1700 kg/m³
TryckklassN1/P1
Möjlig maximal sidodragning90 °
Diameter60-1200 mm

Se filmen som visar hur ADE SkorstensFolket installerar FuranFlex® och VentilFlex®

VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA OSS

Ring eller skicka en offertförfrågan!

Vi bedömer er fastighet och återkommer med ett förslag på åtgärder och vad det skulle kosta.

Telefon: 070-092 08 78
E-post: info@adeskorstensfolket.se

 

Företagsuppgifter

Postadress

ADE SkorstensFolket AB
Box 1104
181 22 Lidingö

Besökadress

ADE SkorstensFolket AB
Pyrolavägen 3
181 60 Lidingö