ADE Installationer / ADE SkorstensFolket utförde kanaltätningen

Stockholmshems flerfamiljshus vid Valla Torg byggdes på 1960-talet och nu renoveras husen med Skanska som totalentreprenör. HH:s Ventilation arbetar med omgörningen till en mer energieffektiv ventilation och ADE Installationer / ADE SkorstensFolket är underentreprenör med fokus på kanaltätning. I skrivande stund är den första fastigheten klar.

Murade ventilationskanaler som tätats med VentilFlex®

Det fanns stora läckage i de murade kanalerna vid Valla Torg. Efter relining med VentilFlex® är kanalerna som nya igen. VentilFlex® formar sig efter de befintliga ventilationskanalerna, som blivit fullständigt täta med bibehållen kanalarea.

Energianvändningen vid Valla Torg ska minska med 60 %

Området vid Valla Torg i södra Stockholm är en del av EU-projektet GrowSmarter. Valla Torg utvecklas till en förebild för hållbar urban miljö. Energianvändningen i området ska minska med 60 % och ventilationsarbetet är en viktig del av helheten.

I EU-projektet GrowSmarter samarbetar europeiska städer med miljöteknikföretag för att testa och utveckla smarta lösningar för hållbar urban tillväxt. Stockholm, Barcelona och Köln har utsetts till demonstrationsstäder och Valla Torg är ett av de områden som det satsas på i Stockholm. Fokus ligger inte bara på att energieffektivisera byggnaderna, utan även att minska utsläppen från transporter och att skapa nya jobb.

Läs även artikeln i VVS-Forum >>