Byggvarubedömningen är byggbranschens ledande miljöbedömningssystem. Genom Byggvarubedömningen blir det enklare att välja miljövänliga byggvaror och uppnå ett långsiktigt hållbart byggande.

En byggprodukt som rekommenderas av Byggvarubedömningen är omsorgsfullt granskad utifrån ett flertal miljökriterier. Som grund till granskningen ligger bland annat byggvarudeklarationer, säkerhetsdatablad och annan produktinformation. Byggvarubedömningen gör en totalbedömning av byggprodukten och ger den betyget ”Rekommenderas”, ”Accepteras” eller ”Undviks”.

 

Utmärkt val ur miljösynpunkt

Efter Byggvarubedömningens granskning erhöll SkorstensFolkets kompositrör FuranFlex och VentilFlex totalbetyget ”Rekommenderas”.

– Detta är en milstolpe i FuranFlex och VentilFlex historia. Kompositrören har klarat en lång rad tester och granskningar med utmärkt resultat. Byggvarubedömningens positiva utlåtande bekräftar att kompositrören också är ett utmärkt val ur miljösynpunkt, säger Jörgen Tellestam, VD på SkorstensFolket Sverige AB.