BeBo:s/WSP:s nyligen publicerade projektrapport, Tätning av ventilationskanaler, jämför och betygsätter olika metoder för kanaltätning: kompositrör, metallrör och glidgjutning. Kommersiella fastighetsägare, allmännyttan och bostadsrättsföreningar får konkreta tips om val av metod och vad man bör tänka på vid en upphandling.

 

Relining med kompositrör får högst betyg av BeBO

BeBo har utvärderat de ledande metoderna för kanaltätning – glidgjutning, rostfria metallrör och kompositrör – i följande kanaltyper:

– Murade kanaler
– Betongkanaler
– Eternitkanaler
– Metallrör
– Kanaler med blandade material

 

Dessa parametrar har bedömts:

– Snabb och smidig installation
– God täthet
– Bra beständighet/garantitid
– Klarar skarpa kurvor/förgreningar
– Kan variera kanalarea
– Låg investeringskostnad
– Ingen risk för ljudbildning
– God fästförmåga
– Enkel demontering/återvinning

Glidgjutning halkar efter i betygsättningen och bäst totalbetyg får kompositrör. En av de största fördelarna är att metoden knappt ger någon förändring i kanalarean eftersom kompositröret formar sig efter den befintliga kanalen. Metoden lämpar sig även mycket bra för eternitkanaler då kompositrör på ett bra sätt kapslar in asbestytan.

 

Kommentar från Jörgen Tellestam, SkorstensFolket Sveriges VD:

– Studien bekräftar att relining med kompositrör är en utmärkt lösning för alla ventilationskanaler. Våra kompositrör FuranFlex och VentilFlex är en central del av BeBo:s projektrapport. De är originalprodukterna som installeras i mer än 30 länder.

– Det känns angeläget att även kommentera prissättningen. Ökad efterfrågan har medfört att priserna på installation och material för FuranFlex och VentilFlex har kunnat pressas allt mer. Relining med FuranFlex och VentilFlex har blivit en ännu mer attraktiv lösning för fastighetsägare, allmännyttan och bostadsrättsföreningar.

Läs hela BeBo:s projektrapport >>


Önskar du mer information eller offert?

Välkommen att kontakta Jörgen Tellestam.
Tel: 0709-22 00 25
E-post: jorgen@furanflex.se

www.furanflex.se
www.skorstensfolket.nu

FuranFlex® och VentilFlex® är kompositrör för kanaltätning som installeras i mer än 30 länder. SkorstensFolket Sverige AB har agenturen för de nordiska länderna. Mer än 300 000 meter FuranFlex och VentilFlex har installerats i svenska fastigheter.

FuranFlex och VentilFlex är bedömda av SundaHus, som givit produkterna högsta bedömningsklass, A. FuranFlex och VentilFlex finns också registrerade i BASTA-registret. BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att produkterna klarar BASTA-kriterierna avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper. Dessutom rekommenderas FuranFlex och VentilFlex av Byggvarubedömningen.