Båda är välkända byggnader som andas kultur och historia. Och båda har ventilation som tätats med VentilFlex® och FuranFlex®. Dessa prestigeprojekt är vi stolta över. Vi har också utfört flera projekt för Statens Fastighetsverk i kända historiska byggnader.

Flerfamiljshus, kontorsbyggnader och restauranger är de fastighetstyper där VentilFlex® och FuranFlex® installeras allra mest. Bland beställarna och projekten finns Peab, HSB Göteborg, Signalisten Solna, SKB och flertalet bostadsrättsföreningar. VentilFlex® och FuranFlex® föreskrivs av många ventilationskonsulter och är det givna valet för flera ledande ventilationsentreprenörer.

Spännvidden bland kunder och projekt är stor – från allmännyttans miljonprogram till kulturbyggnader. Men några saker är gemensamma i alla projekt. Alla fastighetsägare eftersträvar:

– Friskt och hälsosamt inneklimat
– Låg energiförbrukning
– Smidig installation med minimal påverkan på den dagliga verksamheten

Kontakta oss för mer information! Vi försöker besvara dina frågor om inomhusluft och energibesparing.

031-91 28 00
08-651 79 00
info@skorstensfolket.nu