Vi har gjort en kalkyl över driftskostnaden vid täta och otäta ventilationskanaler. Flera olika typfastigheter med olika antal portar, lägenheter och stammar finns med i jämförelsen. Målet är att du ska kunna se pay off-tiden för relining gällande en fastighet som liknar din egen. Kontakta oss för fler räkneexempel och mer information!


Jämförelse i driftskostnad
(klicka på länkarna nedan för att se kalkylen)

Fastigheter med 20 lägenheter >>

Fastigheter med 30 lägenheter >>

Fastigheter med 40 lägenheter >>

Fastigheter med 60 lägenheter >>