Valla Torg i södra Stockholm är en viktig del av EU-projektet GrowSmarter. Området utvecklas till en europeisk förebild för hållbara stadsdelar. Stockholmshems flerfamiljshus från 1960-talet renoveras och i skrivande stund pågår arbetet med den andra fastigheten. Energianvändningen i området ska minska med 60 %.

– Vi har installerat ventilationsaggregat som återvinner varmluften i fastigheten, säger Christer Jansson, VD på HH:s Ventilation AB.

HH:s Ventilation är underentreprenör till Skanska som är totalentreprenör för Valla Torg-projektet.

 

Relining av ventilationskanalerna med VentilFlex®

Energieffektiviseringen på Valla Torg innefattar tätning av de murade ventilationskanalerna. HH:s Ventilation valde att anlita ADE Installationer AB, som är certifierade att installera kompositröret VentilFlex®.

– VentilFlex® formar sig efter de befintliga ventilationskanalerna, som blir helt täta med oförändrad kanalarea. Det fanns stora läckage i de murade kanalerna på Valla Torg. Efter relining med VentilFlex® är kanalerna som nya igen, säger Anatoli Dudzin, ägare och installatör på ADE Installationer.

 

Stor omgörning av fastigheterna

Ventilationsarbetet är en del av helheten. Arbetet för energismartare hus på Valla Torg innefattar också:

  • Tilläggsisolering av fasad och tak
  • Moderna energieffektiva fönster
  • Smarta sensorer
  • Visualisering av förbrukning av el, värme och varmvatten för de boende
  • Solceller
  • Stationär sopsug och optisk sopsortering

GrowSmarter

Stockholm visar vägen för resten av Europa. I EU-projektet GrowSmarter samarbetar europeiska städer med miljöteknikföretag för att testa och utveckla smarta lösningar för urban hållbar tillväxt. Stockholm, Barcelona och Köln är utvalda som demonstrationsstäder. Fokus ligger inte bara på att energieffektivisera byggnaderna, utan även att minska utsläppen från transporter och att skapa nya jobb. Läs mer >

VentilFlex®

VentilFlex® och systerprodukten FuranFlex® är kompositrör för relining av ventilationskanaler. De installeras i mer än 30 länder och SkorstensFolket Sverige AB har agenturen för de nordiska länderna. VentilFlex® och FuranFlex® är bedömda av SundaHus, som givit produkterna högsta bedömningsklass, A. VentilFlex® och FuranFlex® finns också registrerade i BASTA-registret. BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att produkterna klarar BASTA-kriterierna avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper.