AB Henriksbergs Verkstäder är ett av Sveriges mest kompletta ventilationsföretag. Företaget erbjuder en mångfald produkter och tjänster inklusive tätning av ventilations- och imkanaler. Nu väljer Henriksbergs Verkstäder att arbeta med insatsrören VentilFlex och FuranFlex.

– Bytet till VentilFlex och FuranFlex är ett viktigt steg i vårt kvalitetsarbete. Insatsrören är typgodkända av Kiwa Sverige och rekommenderas av både Byggvarubedömningen och SundaHus. De uppfyller mycket högt ställda krav och kommer att hjälpa vårt företag till fortsatt positiv utveckling, säger Tonny Svensson, VD på Henriksbergs Verkstäder.

 

Stor efterfrågan på kanaltätning

Henriksbergs Verkstäder ser hur allt fler fastighetsägare intresserar sig för relining. Att täta ventilationskanalerna med ett insatsrör innebär att kanalarean kan behållas och att tätningen blir både kostnads- och tidseffektiv.

– Vi bedömer att uppdragen inom detta fält kommer att fortsätta öka. Med infodringsmaterialen VentilFlex och FuranFlex står vi på en stabil grund inför framtiden. Våra installatörer har genomgått en gedigen utbildning anordnad av SkorstensFolket Sverige AB och vi är nu certifierade att arbeta med VentilFlex och FuranFlex, säger Tonny Svensson, VD på Henriksbergs Verkstäder.

 

AB Henriksbergs Verkstäder är det moderna ventilationsföretaget som etablerades för över 60 år sedan. Företaget erbjuder en mångfald produkter och tjänster inom ventilation och har sin bas i Segeltorp i södra Stockholm.

SkorstensFolket Sverige AB tillhandahåller VentilFlex och FuranFlex, två insatsrör av komposit som utvecklats för tätning av ventilations- och imkanaler. SkorstensFolket har verksamhet på mer än 40 orter i Sverige och huvudkontor i Göteborg.