VentilFlex® och FuranFlex® används för att göra ventilationskanaler helt täta. Viljan till energieffektivisering är en viktig anledning till att VentilFlex® och FuranFlex® blivit ett givet val för många fastighetsägare och bostadsrättsföreningar.

– Som ett led i vårt energieffektiviseringsarbete är SkorstensFolket Sverige AB nu också medlem i EEF, Energieffektiviseringsföretagen. Energieffekivisering är en fråga vi prioriterar extra. VentilFlex® och FuranFlex® ska vara det smartaste valet, både ur ett kostnads- och miljöperspektiv, säger Jörgen Tellestam, VD för SkorstensFolket Sverige AB.

 

Vill öka energieffektiviseringen i Sverige

EEF samlar fem branschorganisationer och cirka 65 företag, däribland SkorstensFolket Sverige AB. EEF arbetar för att öka energieffektiviseringen i Sverige genom att stötta och bistå medlemsföretagen med kunskap och genom att påverka beslutsfattare i rätt riktning.

EEF är medlemmar i Sweden Green Building Council, 100% förnybart och eceee. EEF innehar huvudmannaskapet för den europeiska uppförandekoden för tjänsten Avtal om energiprestanda.

 

Miljö och hälsa i fokus

Miljöbedömningar behöver förnyas med jämna mellanrum eftersom bedömningskriterierna ändras och skärps. Nu har VentilFlex® och FuranFlex® genomgått en ny bedömning av Byggvarubedömningen.

Resultatet blev samma som tidigare: VentilFlex® och FuranFlex® rekommenderas av Byggvarubedömningen.

VentilFlex® och FuranFlex® är också typgodkända av Kiwa Sverige, bedömda av SundaHus samt är BASTA-registrerade. BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att produkterna klarar BASTA-kriterierna avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper.